Udhëzimi/ Afatet për zbatimin e rekomandimeve të auditit të brendshëm nga sektori publik 0 80

Nga 1 shtatori 2020 auditi i brendshëm në sektorin publik kryhet sipas rregullave të manualit të ndryshuar.

Pas hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve, Ministrja e Financave, Anila Denaj miratoi edhe udhëzimin “Për ndjekjen e rekomandimeve të dhëna nga auditi në sektorin publik”.

Dokumenti thekson se administratës publike do t’i lihet 30 ditë afat për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga njësitë e auditit të brendshëm.

Ministritë janë të detyrua që brenda këtij afati të nisin shqyrtimin për rekomandimet e lëna dhe të përcaktojnë personat përgjegjës për zbatim. Për ato rekomandime që afati zgjat më shumë se 30 ditë, subjekti i audituar duhet të informojë për përgatitjen e kushteve të realizimit.

Në udhëzim përcaktohet se njësitë e auditimit të brendshëm 3 muaj pas hartimit të raportit të tyre, do të nisin kontrollin për zbatimin e rekomandimeve të lëna. Së pari, kur verifikimi i zbatimit të rekomandimeve realizohet gjatë auditimit të radhës të një ministrie apo institucioni shtetëror, do të vendoset si pikë e veçantë e programit. Së dyti, kur ndjekja e rekomandimeve bëhet nëpërmjet verifikimit në vend , të gjitha verifikimet për zbatimin e rekomandimeve kryhen nëpërmjet një programi angazhimi, duke përfshirë jo vetëm subjektet e audituara në vitin raportues, por edhe të vitit paraardhës, rekomandimet e të cilave kanë qenë ende në proces zbatimi.

Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve të auditimit duhet të kryhet çdo vit dhe se rezultatet e gjetjeve do të përfshihen në një raport vjetor, që duhet të jetë gati sipas kërkesave të Manualit të Auditimit të Brendshëm për raportimin e rezultateve të auditimit, jo më vonë se data 30 mars e çdo viti për vitin paraardhës.

Raporti vjetor i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të auditimit të brendshëm, së bashku me pasqyrat përkatëse, dërgohet nga njësitë e auditimit të brendshëm në formë zyrtare dhe elektronike pranë Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, jo më vonë se data 10 prill e vitit pasardhës.

Për ato raste kur konstatohet se institucionet nuk zbatojnë rekomandimet ose kur drejtuesit e subjekteve të audituara nuk ndërhyjnë për të siguruar zbatimin e tyre, atëherë përgjegjësia ngarkohet ndaj personave të ngarkuar drejtpërsëdrejti me zbatimin e rekomandimeve.

Në përmirësimin që iu bë manualit të auditit të brendshëm, forcohej roli i kësaj njësie për vlerësime dhe dhënie rekomandimesh të përshtatshme për përmirësimin e procesit të qeverisjes së njësisë publike për ku së pari për marrjen e vendimeve strategjike dhe operacionale; për mbikëqyrjen e administrimit të riskut dhe kontrolleve; promovimin e etikës dhe vlerave të përshtatshme brenda njësisë publike./D.Azo

/Monitor #albaniareport.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stacioni i ri, Kina dërgon raketën me 3 astronautë në hapësirë 0 12

Kina me sukses ka dërguar një raketë në hapësirë për të kompletuar stacionin e ri hapësinor.

Raketa kishte 3 astronautë teksa ekuipazhi do të dërgohet në modulin kryesor të stacionit të planifikuar Tangong që është në ndërtim e sipër.

Ajo ndodhet në një orbitë të ulët të Tokës teksa ekuipazhi do të qëndrojë për 3 muaj në hapësirë.

Misioni i quajtur Shenzhou-12 është i pari i Kinës me ekuipazh nga 11 në total që ka dërguar për stacionin e ri hapësinor.

Zgjidh njërin yll dhe kupto nëse do të bëhet realitet ëndrra jote 0 10

Shihni imazhin dhe pastaj zgjidhni një nga yjet që ju tërheq më shumë. Zgjedhja juaj do të zbulojë nëse ëndrra që keni do të bëhet realitet apo jo.

Nëse keni zgjedhur:

Nr.1

Arma juaj kryesore është besimi. Nëse doni diçka, luftoni deri në fund. Jeni të vendosur dhe gjithmonë plot ide të shkëlqyera. Gjithmonë i pranoni sfidat pa menduar shumë për to. Kur gjërat bëhen të vështira, mund të mendoni të hiqni dorë, por ndiheni të mbingarkuar dhe vazhdoni të luftoni.

Edhe nëse në jetën tuaj ndodhin gjëra negative, gjithmonë përpiqeni ta shfrytëzoni në maksimum dhe të keni sukses. Pozitiviteti juaj ju çon atje ku askush tjetër nuk mundet. Fuqia e mendjes suaj është një nga atributet më të mira që keni. Prandaj, dëshira juaj do të realizohet së shpejti.

 

Nr.2

Jeni një person karizmatik, i fortë dhe krijues. E dini shumë mirë që nëse doni të arrini diçka, duhet të bëni përpjekje. Mos u dorëzoni dhe do të merrni atë që doni. Thjesht, duhet të prisni pak. Ju mund t’i bëni ëndrrat realitet, sepse nuk dorëzoheni lehtë. Prisni edhe pak dhe dhurata e fatit për ju do të tejkalojë të gjitha pritshmëritë që keni.

Nr.3

Nëse vërtet dëshironi që ëndrra t’ju realizohet, duhet të përpiqeni për ta realizuar. Edhe pse ndonjëherë mund të jeni të brishtë, të gjithë vështirësitë që mund t’ju dalin para mund t’i kapërceni.

Fati dëshiron të shohë nëse ju e meritoni këtë dhuratë, prandaj duhet të vazhdoni të punoni që t’ia vërtetoni këtë gjë. Suksesi ju pret!