Arkitektura që lufton të pastrehët

“Arkitektura armiqësore” mund të jetë term i përdorur rrallë, por përdoret në shumë raste. Shpesh, bizneset private të cilat kanë streha nëpër dritare apo cepa të objektit të tyre, të cilat mund të pë…